6. 05. 2015, 18:23

MIKA WALTARI – Čtyři západy slunce (Neljä päivänlaskua)

V trochu netradičně pojaté novele s příznačným podtitulem Román o románu vypráví Mika Waltari své zážitky propletené množstvím až filosofických úvah z období, kdy vznikalo jeho nejslavnější dílo Egypťan Sinuhet.
Waltari seznamuje čtenáře se strastmi, které mu způsobuje jeho záludné a neposlušné srdce, jež se mu stále někde ztrácí. Zavede vás do stavů, kdy měl mysl zjitřenou čarodějnickým nápojem a rákosí se mu zjevovalo v podobě nahých múz, a nezatají ani své rozhovory se zvířaty.

Při čtení této poměrně krátké knížky mě každá stránka uváděla v údiv, jakým mistrem pera Waltari je, jak dokáže vylíčit vlastně všední události s takovou mystičností a básnickým půvabem, že se i běžný les může jevit jako čarodějný a šedé ulice jako zázrak. A ačkoli děj není nijak zvláště napínavý, knížka vás rozhodně nudit nebude, jelikož samotným hrdinou je v ní jazyk.

Sotva se navečer rozsvítilo, přiletěly šedivé noční můry z šeřícího se večera a přitiskly se zvenčí na okenní rámy toužíce po světle a jasu ve své věčné tmě. Byly krásné, ty noční můry, i když na první pohled byly nevýrazné, šedé, ale když jsem si je prohlížel skrze sklo, viděl jsem, že mají na křídlech jasné kroužky jako drobné oči, a pohled umělce by rozeznal v jejich jemňoučkém ochmýření stovky jasných a temných krásných barev. Obdivoval jsem převelice ty noční můřičky, jež přilétaly z lesa hlouby, i babička je obdivovala, protože je dříve nevídala, až teprve, když jsem se vrátil z města. Až mnou cosi zatřáslo a najednou jsem věděl, že to jsou myšlenky, které přicházejí ke mně nocí a temným a pustým podzimem. Někdo stále na mne myslí a jeho myšlenky přicházejí ke mně v podobě krásných šedých můr. A byly to její oči, hleděly na mne z můřích křídel, šedých jako kouř, a z nich jsem četl její smutek a její jasný poznatek: „Jen ve snu je štěstí.“

Kniha vyšla ve Finsku roku 1949, český překlad Marty Hellmuthové vyšel 1976 a v roce 2014 se mu dostalo 2. vydání v nakladatelství Hejkal.

autor článku: Zuzana Vorlíková