22. 09. 2015, 16:07

Kullervo

Kullervo je bezpochyby jednou z nejznámějších a nejinspirativnějších postav finské mytologie, v rámci které vyčnívá jako jediná čistě tragická postava.

Příběh o Kullervovi je vylíčen v šesti runách Kalevaly, finského národního eposu, který v první polovině 19. století sestavil Elias Lönnrot na základě finské a především karelské lidové slovesnosti.

Kalevalský příběh je uvozen popisem dlouhotrvajícího sporu mezi dvěma bratry – Untamem a Kalervem. Untamo se nakonec rozhodne celou záležitost vyřešit tak, že se pustí do války proti vlastnímu bratrovi. Postupně vyvraždí všechny Kalervovy přívržence s výjimkou jedné těhotné ženy. Ta následně porodí Kullerva, syna Kalervova.

Chlapec již od raného dětství vykazuje neobvyklé schopnosti – když jsou mu pouhé tři měsíce, zavazuje se pomstít svou rodinu. Untamo se ho poté celkem třikrát pokusí zabít, ale všechny metody postupně selžou kvůli chlapcovým nadpřirozeným schopnostem. Untamo se tedy rozhodne Kullerva zaměstnat, ale po třech nezdařených pokusech se ukáže, že chlapec je pro svou divokou povahu k domácí práci zcela nevhodný a nadělá víc škody než užitku. Untamo ho nakonec prodá Ilmarinenovi do otroctví.

kulps038

Sigfrid August Keinänen – Kullervo pastýřem (Kullervo paimenessa)

Ilmarinenova žena je ale zlomyslná a chlapce se škodolibou radostí týrá. Když ho pošle starat se o dobytek, dá mu na cestu chléb, do kterého schválně zapekla kámen. Kullervo o kámen zlomí nůž, který zdědil po svém otci a který byl pro něho jediným pozůstatkem rodiny. Rozezlený Kullervo se zlovolné hospodyni pomstí tak, že promění dobytek v šelmy a ty ji roztrhají.

Kullervo je tak konečně osvobozen z otroctví. Po nějaké době se dozví, že jeho rodina je stále naživu. Po jejich shledání se opakuje pasáž ze začátku příběhu – Kullervův otec se snaží pro syna najít vhodnou práci, ale všechny pokusy skončí nezdarem. Když Kullervo plní otcovo poslední nařízení, narazí na dívku a svede ji, aniž by věděl, o koho se jedná. Vzápětí zjistí, že je to jeho sestra. Kullervo se vrací domů s nedobrými zprávami a dívka spáchá sebevraždu.

V poslední runě se Kullervo odhodlá vykonat pomstu na Untamovi. Nezastaví se, ani když ho členové rodiny od poslání jeden po druhém odrazují, a dokonce ani tehdy, když se postupně dozvídá o jejich smrti. Kullervo svou pomstu dokončí a zabije Untama a celý jeho rod. Když se vrátí domů, najde pouze mrtvá těla svých příbuzných. Odchází do lesa a dojde na místo, kde svedl svou sestru a objeví i její mrtvé tělo. Po dialogu se svým mečem páchá i on sebevraždu.

gallen-kallela4

Akseli Gallen-Kallela – Kullervovo prokletí (Kullervon kirous)

V samotném závěru se o celé příhodě dozvídá Väinämöinen (nejznámější kalevalský hrdina) a varuje lidi před špatným zacházením s dětmi, které může mít, tak jako v případě Kullerva, katastrofické následky. Je zřejmé, že tento etický dodatek Lönnrot přidal proto, aby Kullervo, postava v rámci Kalevaly velmi izolovaná, měl alespoň nějaký vztah k ostatnímu dění v eposu.

Jak bylo řečeno na začátku, Kullervo je jedinou vyloženě tragickou postavou finské mytologie, a tedy i Kalevaly. Kullervo má podobně jako ostatní finští hrdinové kouzelné schopnosti. Je pyšný, výbušný, pomstychtivý a v jistém smyslu prokletý. Špatné zacházení v dětství a tragický osud ho přimějí vykonat spoustu zlých skutků, jeho potenciál a výjimečné schopnosti zůstanou naprosto neuchopeny a nevyužity.

Bezútěšný příběh o Kullervovi inspiroval bezpočet finských i světových umělců. Jmenujme alespoň některé: finský malíř Akseli Gallen-Kallela namaloval vedle svých dalších obrazů inspirovaných Kalevalou i dvojici obrazů s náměty příběhu o Kullervovi. Další obraz s kullervovskou tématikou vytvořil Sigfrid August Keinänen. Nejvýznamnější finský hudební skladatel Jean Sibelius složil na základě postavy stejnojmennou symfonii. Finský spisovatel a dramatik Aleksis Kivi napsal tragédii se stejným názvem.

Vedle klasiků finské kultury se Kullervem inspirovala také například finská metalová skupina Amorphis, která příběh interpretovala v textech svého alba Eclipse. Kullervo mimořádně zaujal také velikána fantasy literatury J. R. R. Tolkiena, pro něhož byl finský příběh hlavní inspirací při psaní příběhu o Túrinu Turambarovi (jehož nejkompletnější verzi nalezneme v knize Húrinovy děti).

 

autor článku: Petr Kujal