22. 09. 2015, 16:07

Kullervo

Kullervo je bezpochyby jednou z nejznámějších a nejinspirativnějších postav finské mytologie, v rámci které vyčnívá jako jediná čistě tragická postava.

Příběh o Kullervovi je vylíčen v šesti runách Kalevaly, finského národního eposu, který v první polovině 19. století sestavil Elias Lönnrot na základě finské a především karelské lidové slovesnosti.

Kalevalský příběh je uvozen popisem dlouhotrvajícího sporu mezi dvěma bratry – Untamem a Kalervem. Untamo se nakonec rozhodne celou záležitost vyřešit tak, že se pustí do války proti vlastnímu bratrovi. Postupně vyvraždí všechny Kalervovy přívržence s výjimkou jedné těhotné ženy. Ta následně porodí Kullerva, syna Kalervova.

Číst více…